گرامر انگليسي گرامر انگليسي .

گرامر انگليسي

گرامر زبان انگليسي حال ساده


 

در اين قسمت با مثال هاي ساده و توضيحات كامل و جامع  به تشريح يكي از ساده ترين گرامر هاي زبان انگليسي مي پردازيم.


برچسب: گرامر زبان انگليسي، گرامر انگليسي، 'گرامر،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۲:۰۶ توسط:حميدي موضوع:

گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري


گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

در يادگيري گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري نياز به دقت و تمركز زيادي داريم تا بتوانيم به كار گيري درست آن را يادبگيريم.

مطالب پيشرو را با دقت زيادي مطالعه كنيد.

 

جمله سازي در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

 

براي اين منظور نياز ابتدا فعل را به شكل استمراري خود يا همان present participle در مي آوريم.( در ادامه مطلب به صورت كامل راجب اين موضوع توضيح خواهيم داد.) سپس عبارت had been را قبل از فعل مي گذاريم بايد توجه داشت كه گذشته كامل استمراري فعلي است كه راجب گذشته صحبت مي كند پس طبيعي است كه از گذشته فعل have يعني had استفاده كنيم همين طور اين افعال بايد حالت استمراري بودن خود را نشان دهند پس از كلمه been كه شكل سوم افعال to be است را بكار مي بريم.

 

مثال جمله سازي در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

I had  been sleeping for a long time.

من براي مدت زيادي خوابيده بودم.

She had been chopping vegetables for dinner.

او براي شام سبزيجات خرد مي كرد.

My son had been doing his homework for hours.

پسرم براي ساعت ها تكاليفش را مي نوشت.

The police had been inquiring the suspect.

پليس از متهم پرس و جو مي كرد.

They had been watching TV instead of doing their homework.

آن ها به جاي انجام دادن تكاليفشان تلويزيون تماشا مي كردند.

The class had been discussing the final exam.

بچه هاي كلاس راجب امتحان ترم بحث مي كردند.

 

چگونگي بكار گيري فعل در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

در واقع در اين زمان فعل دچار تغييراتي مي شود به عبارتي به present participle  تبديل مي شود يعني به اخر فعل پسوند ing اضافه مي كنيم تا حالت استمراري را در فعل نشان بدهيم .

 

مثال افعال در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

 

Waite                                                                  waiting

Write                                                                     writing

Ask                                                                     asking

Climb                                                                climbing

 

پس مي توان گفت در واقع براي ساخت گذشته كامل استمراري از had been و فعل اصلي كه به آن ing اضافه شده است استفاده مي كنيم.

 

  چگونه در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري سوال سازي كنيم؟

براي سوالي كردن جملاتي كه در آن از گذشته كامل استمراري استفاده شده است بايد دقت كنيم كه فعل كمكي يعني had را بايد جا به جا كنيم نه فعل اصلي كه ing گرفته است. بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه برخي زبان آموزان به اشتباه از افعال كمكي does و do استفاده مي كنند كه كاملا اشتباه است. اين افعال تنها با فعل كمكي خود يعني had سوالي مي شوند.

 

مثال سوالي كردن در گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

Had he been reading the book ?

آيا او آن كتاب را مي خواند؟

Had the students been asking irrelevant question ?

آيا دانش آموزان سوال هاي بي ربط مي پرسيدند؟

Had you been cooking dinner ?

آيا تو شام مي پختي؟

 

مثال هاي بيشتر براي گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

Many travels had been asking about the last tour guide.

بسياري از مسافران راهنماي گردشگري قبلي را درخواست مي كنند.

 

سعي كنيد جمله بالا را به صورت سوال در آوريد.

 

پاسخ:

Had many travels been asking about the last tour guide?

آيا بسياري از مسافران راهنماي گردشگري قبلي را درخواست مي كنند؟

 

The snow had been coming for hours.

برف براي ساعت ها مي باريد.

 

دوباره سعي كنيد جمله بالا را درست سوالي كنيد.

 

پاسخ:

Had the snow been coming for hours?

آيا برف براي ساعت ها مي باريد؟

 

I we had been shopping from the morning.

ما از صبح خريد مي كرديم.

 

جمله بالا براي سوالي شدن نياز به دقت بيشتري دارد سعي كنيد آن را سوالي كنيد.

 

پاسخ:

Had you been shopping from the morning?

آيا شما از صبح خريد مي كرديد؟

تمرينات متني گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

Donald and Elizabeth _____ (to drive) to church before they stopped. They____ ( to drive) down a dirt road when they heard a strange noise. Donald stopped the car. He got out of the car. Then, he helped Elizabeth out of the car. Elizabeth sat and waited for Donald.

Donald looked at the car. It ____ (to go) for an hour or so. He knew how to fix cars. He ____ (to work) as a mechanic for 5 years before he moved to the country. Donald got his tools. He looked under the hood. It seemed that the engine____ ( to heat up) . He crawled under the car.

Donald ____ (to work) on the car for a while when Jake parked beside him. Jake _____ (to drive) home when he saw Donald and Elizabeth on the side of the road. Jake helped Donald fix the car. Donald thanked Jake for his help. Elizabeth waved to Jake as they drove away. Thanks to Jake's help, they arrived at church on time.

 

1-had been driving

2-had been driving

3-had been going

4-had been working

5-had been heating up

6-had been working

7-had been driving

 

نكته اي مهم درباره ي گرامر زبان انگليسي گذشته كامل استمراري

در اخر لازم به ذكراست كه نمي توان به تمامي افعال ing  اضافه كرد . تنها افعالي كه انجام كاري را نشان مي دهند قابليت گرفتن پسوند ing را دارند اما افعال انتزاعي كه انجام كاري را نشان نمي دهند فاقد اين توانايي هستند. اين قاعده صرفا مربوط به گذشته كامل ساده نمي باشد و مربوط به تمامي زمان هايي است كه نيازمند فعل به صورت ing نيستند. بايد در استفاده از اين گرامر كاملا دقت كنيم . در آخر به چند فعلي كه معناي انتزاعي دارند و قابليت استفاده و كارايي در اين گرامر را ندارند توجه كنيد.

Love   _ like _ smell _ hear_ think_

آموزش گرامر انگليسي به فارسي

البته بايد توجه كرد كه گاهي باتوجه به متن و مفهوم جمله استثنا هايي وجود دارد.


برچسب: گرامر گذشته كامل استمراري، گرامر كامل استمراري در انگليسي، گرامر زبان انگليسي زمان گذشته،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۱:۱۱ توسط:حميدي موضوع:

گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري


 

گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

در گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري كافي است چند قاعده ساده ياد بگيريم تا به راحتي بتوانيم آن را استفاده كنيم كه در اينجا با زباني كاملا ساده توضيح مفصلي براي ان اورده ايم.

جمله مثبت در گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

براي جمله سازي در گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري از عبارت will have been به طور ثابت استفاده مي كنيم با فعل اصلي كه با پسوند ing در ادامه آن مي نويسيم.

مثال هايي مثبت براي گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

She will have been talking behind his back.
او پشت سرش حرف خواهد زد.
Mary will have been calling her mother.
مري به مادرش زنگ خواهد زد.
You and I will have been drawing .
من و تو نقاشي خواهيم كشيد.
He will have been washing himself.
او حمام خواهد كرد.
They will have been eating dinner.
آن ها شام خواهند خورد.
I will have been teaching Engliah.
من زبانم تدريس خواهم كرد.
Bill will have been asking weird questions.
بيل سوالات عجيب و غريب خواهد پرسيد.
She will have been cleaning her house.
او خانه اش را تميز خواهد كرد.
We will have been answering your questions.
ما سوالات شما را پاسخ خواهيم داد.
He will have been eating sushi.
او سوشي خواهد خورد.
You will have been building a new relationship.
تو رابطه اي جديد خواهي ساخت.
She will have been gaining weight.
او وزن اضافه خواهد كرد.
My mother will have been dancing.
مادرم خواهد رقصيد.
We will have been going .
ما خواهيم آمد.
They will have been baking a cake.
آن ها يك كيك خواهند پخت.
Mr. Brown will have been crying .
آقاي برون گريه خواهد كرد.
I will have been laughing.
من خواهم خنديد.
You will have been favoring her.
تو او را لوس خواهي كرد.
We will have been buying a new car.
ما ماشيني جديد خواهيم خريد.
They will have been shoping.
آن ها خريد خواهند كرد.
Jack will have been visiting a dentist.
جك يك دندان پزشك را خواهد ديد.
He will have been eating fish.
او ماهي خواهد خورد.
You and I will have been coming to Paris.
من و تو به پاريس خواهيم آمد.

 

چگونگي بكار گيري گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

 

در واقع اين گرامر زماني در آينده را نشان مي دهد كه تا قبل از شروع اتفاق يا تاريخي ديگر در آينده اتفاق خواهد افتاد و تمام خواهد شد .

مثال بكار گيري گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

She will have been finishing french learning by the end of month.
او يادگيري فرانسه را تا پايان ماه تمام خواهد كرد.

توضيح: در واقع پايان ماه آينده زماني است كه هنوز اتفاق نيفتاده است.
Ms.Song will have been starting her new book by the begining of the May.
دوشيزه سانگ كتاب جديدش را تا اوايل مي شروع خواهد كرد.
اوايل مي زماني است كه هنوز اتفاق نيفتاده است و شروع كتاب جديد آن قبل از آن در آينده اتفاق خواهد افتاد.
They will have been studying English by the day the school will begin.
آن ها انگليسي را تا بازگشايي مدراس ياد خواهند گرفت.
توضيح : در واقع هر دو اتفاق در آينده اتفاق خواهد افتاد اما يادگيري زبان انگليسي قبل از آن اتفاق خواهد افتاد.

منفي سازي در گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

براي منفي كردن اين سري جملات كافي است not را بعد از will بگذاريم . بقيه جمله بدون تغيير باقي خواهد ماند.

مثال منفي سازي در گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

She will not have been asking us any question.
او هيچ سوالي از ما نخواهد پرسيد.
They will not have been visiting us .
آن ها ما را ملاقات نخواهد كرد.
Mary will not have been feeding the baby solid food.
مري به بچه غذاي جامد نخواهد داد.
You will not have been coming to twon.
تو به شهر نخواهي آمد.
He will not have been taking care of the dog.
او از سگ مراقبت نخواهد كرد.
We will not have been using public bath.
ما از توالت عمومي استفاده نخواهيم كرد.
Dr. Geller will not have been going to office.
دكتر گلر به دفتر نخواهد آمد.
They will not have been writing their memory.
آن ها خاطرات شان را نخواهند نوشت.
She will not have been taking any picture.
او تصويري نخواهد گرفت.
We will not have been making breakfast.
ما صبحانه درست نخواهيم كرد.
You and I will not have been typing our essay.
من و تو مقاله مان را تايپ نخواهيم كرد.
She will not have been using a sun cream.
او كرم ضد آفتاب استفاده نخواهد كرد.
They will not have been saying anything about her.
آن ها هيچ چيز راجب او نخواهند گفت.
She will not have been seeing nightmare.
او كابوس نخواهد ديد.
The students will not have been complaining about the exam.
دانش آموزان راجب آزمون شكايتي نخواهند داشت.
He wil not have been calling his mother by name.
او مادرش را با اسم كوچك صدا نخواهد زد.
She will not have been planing her wedding.
او براي عروسي اش برنامه ريزي نخواهد كرد.
You and I will not have been naming our child anything weird.
من و تو نام فرزندان مان را چيزي عجيب و غريب نمي گذاريم.
They will not have been using their father name to get a job.
آن ها از نام پدرشان براي گرفتن شغل استفاده نخواهند كرد.

Her family will not have been touring the city.
خانواده اش به ديدن شهر نخواهند رفت.

 

 

 

 

مثال منفي سازي در گرامر زبان انگليسي آينده كامل استمراري

She will not have been asking us any question.
او هيچ سوالي از ما نخواهد پرسيد.
They will not have been visiting us .
آن ها ما را ملاقات نخواهد كرد.
Mary will not have been feeding the baby solid food.
مري به بچه غذاي جامد نخواهد داد.
You will not have been coming to twon.
تو به شهر نخواهي آمد.
He will not have been taking care of the dog.
او از سگ مراقبت نخواهد كرد.
We will not have been using public bath.
ما از توالت عمومي استفاده نخواهيم كرد.
Dr. Geller will not have been going to office.
دكتر گلر به دفتر نخواهد آمد.
They will not have been writing their memory.
آن ها خاطرات شان را نخواهند نوشت.
She will not have been taking any picture.
او تصويري نخواهد گرفت.
We will not have been making breakfast.
ما صبحانه درست نخواهيم كرد.
You and I will not have been typing our essay.
من و تو مقاله مان را تايپ نخواهيم كرد.
She will not have been using a sun cream.
او كرم ضد آفتاب استفاده نخواهد كرد.
They will not have been saying anything about her.
آن ها هيچ چيز راجب او نخواهند گفت.
She will not have been seeing nightmare.
او كابوس نخواهد ديد.
The students will not have been complaining about the exam.
دانش آموزان راجب آزمون شكايتي نخواهند داشت.
He wil not have been calling his mother by name.
او مادرش را با اسم كوچك صدا نخواهد زد.
She will not have been planing her wedding.
او براي عروسي اش برنامه ريزي نخواهد كرد.
You and I will not have been naming our child anything weird.
من و تو نام فرزندان مان را چيزي عجيب و غريب نمي گذاريم.
They will not have been using their father name to get a job.
آن ها از نام پدرشان براي گرفتن شغل استفاده نخواهند كرد.

Her family will not have been touring the city.
خانواده اش به ديدن شهر نخواهند رفت.

گرامر انگليسي PDF


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۶:۲۲ توسط:حميدي موضوع: